Skip to Content

Welkom

De vereniging is in 1997 opgericht door en voor artsen die zich professioneel bezighouden met de voortplanting van de mens. Deze artsen zijn meestal werkzaam op de afdeling gynaecologie in een algemeen ziekenhuis of op de speciale fertiliteitsafdelingen van de academische ziekenhuizen.
De fertiliteitsartsen in Nederland zijn betrokken bij de diagnostiek en behandeling van paren die een onvervulde kinderwens hebben. Het hele traject vanaf het intakegesprek tot en met het uitvoeren van IVF of ICSI-behandelingen behoort tot hun werkterrein. Daarnaast spelen deze artsen een rol in het onderzoek naar de oorzaken van verminderde vruchtbaarheid en het adviseren van patiënten over behandelingen. Ook zijn zij betrokken bij de zwangerschapsbegeleiding in de eerste zwangerschapsweken.
Een fertiliteitsarts is een basisarts met bijzondere kennis en ervaring in de voortplantingsgeneeskunde.
Tot nu toe worden fertiliteitsartsen op de werkplek getraind. De aard van de werkzaamheden en de faciliteiten in de diverse centra varieert echter nogal. Daarom streeft de V.V.F. naar een algemeen erkende en landelijke opleiding.
Het doel van de V.V.F. is scholing van haar leden, vertegenwoordiging van het belang van haar leden naar derden en het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden. Hiervoor organiseert de V.V.F. bijscholingsbijeenkomsten op het gebied van echografie, andrologie, endocrinologie en fertiliteit.
In principe kan elk arts die professioneel betrokken is bij het onderzoek naar en de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen van de mens lid worden van de vereniging. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat. Deze website is vooral bedoeld als communicatiemiddel voor leden van de V.V.F. Om redenen van privacy is een belangrijk deel van de site dan ook besloten. V.V.F.-leden die nog geen toegangscode en wachtwoord hebben kunnen deze aanvragen bij webmaster.
Het bestuur van de V.V.F.

Vacature MCH fertiliteitsarts 24-32 uur/ week per 1 maart 2017

betreft vervanging wegens zwangerschapsverlof,1 maart t/m 1 september, met eventueel verlenging aanstelling
zie www.werkenbijhetmch.nl

Vacature fertiliteitsarts 28 uur per week in Nij Geertgen

zie bijlage voor de herziene vacaturetekst; deadline 16-12-2016

registratie fertiliteitsarts

Medio mei is een mail verspreid onder de VVF-leden over de procedure tot registratie als fertiliteitsarts/ IVF-arts. Zie voor meer details en de in te vullen stukken in het besloten gedeelte van deze website, http://www.fertiliteitsartsen.nl/node/187

Voor vragen kunt u terecht bij rcvvf1@gmail.com
Vanwege het grote aantal mails dat de commissie ontvangt, lukt het helaas niet om iedereen netjes een bericht van ontvangst te sturen. Je kunt ervan uitgaan dat de mail ontvangen is als je geen foutmelding terugkrijgt.

Aanmelden lidmaatschap

Nieuwe leden zijn welkom! Mail aan secretaris_VVF@hotmail.com

Uw vacature verspreiden onder de leden van de VVF?

Tegen vergoeding kunt u een advertentie plaatsen op onze website, en deze laten verspreiden onder de doelgroep. Mail voor meer informatie naar secretaris_VVF@hotmail.com

Inhoud syndiceren