Skip to Content

Welkom

Welkom op de site van de VVF! Deze site is bedoeld voor professionals en niet voor het verstrekken van patienteninformatie. De vereniging is in 1997 opgericht door en voor artsen die werkzaam zijn in de voortplantingsgeneeskunde.
De fertiliteitsartsen in Nederland spelen anno 2017 een grote rol in het traject van diagnostiek en behandeling van subfertiliteit, van OFO t/m ICSI.
Het doel van de VVF is scholing, vergroting en borging van expertise van de fertiliteitsartsen en belangenbehartiging van haar leden. De VVF stelt voorwaarden aan haar leden voor het lidmaatschap en registratie wat betreft werkzaamheden, ervaring en nascholing.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat. Deze website is vooral bedoeld als communicatiemiddel voor leden. Om redenen van privacy is het grootste deel van de site dan ook besloten.

VVF-leden die nog geen toegangscode hebben kunnen deze aanvragen bij webmaster.

Deze website zal binnenkort een grote update ondergaan.

vergaderstukken ALV 23-3-2017

wegens problemen bij het versturen van de stukken heeft waarschijnlijk niet iedereen alles ontvangen. Daarom hier de notulen, agenda, financieel verslag en secretarieel verslag

registratie fertiliteitsarts

Zie voor details en de in te vullen stukken over de procedure tot registratie als fertiliteitsarts/ IVF-arts in het besloten gedeelte van deze website, http://www.fertiliteitsartsen.nl/node/187

Voor vragen kunt u terecht bij rcvvf1@gmail.com

Aanmelden lidmaatschap

Nieuwe leden zijn welkom! Mail aan secretaris_VVF@hotmail.com

Inhoud syndiceren